کلیه مولتی متر های زویی را با 9 ماه گارانتی مولتیران از ما دریافت کنید.

اطلاعات در مورد شرایط و ضوابط گارانتی

مدت زمان گارانتی:

 زمان دوره گارانتی محصولات بر روی کارت گارانتی درج گردیده است و در مورد هر محصول بر روی کارت گارانتی ( طبق شرایط مندرج در کارت ) به صورت مستقل درج شده است که زمان شروع آن از تاریخ درج شده بر روی کارت گارانتی محصول می باشد.

شرایط عمومی گارانتی :

1- ضمانت نامه بدون هولوگرام فاقد اعتبار است.

2- گارانتی محصولات فقط بعد از تایید کارشناسان از صحت خرابی کالا با شرایط مورد تایید گارانتی ارائه میشود، در صورتی که قابل رفع شدن باشد تعمیر و در غیر این صورت دستگاه دیگری ارائه میگردد.

3- دستگاه های دارای گارانتی هستند که دارای برگ ضمانت نامه باشند. بدیهی است جهت استفاده از خدمات گارانتی ارایه برگ ضمانت نامه ضروری است.

4– استهلاک تدریجی محصول از قبیل سایش شکستگی و رنگ رفتگی شامل گارانتی نمیباشد.

5- ضمانت نامه در شرایط زیر قابل اجرا نیست: